Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Medezeggenschapsraad

Over de Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit zes leden: drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). De ouder MR-leden zijn gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar.

Wat doet de MR?
Iedere school heeft een MR. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vrije dagen en de keuze van een lesmethode.

Wat is de rol van de MR?
De MR heeft informatierecht, het recht op overleg en initiatiefrecht. Daarnaast is er instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat de directie een voorgenomen besluit pas mag uitvoeren wanneer de MR ermee heeft ingestemd. Bij adviesrecht geldt dat de directie een advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen.

Waar houdt de MR zich concreet mee bezig?
De MR vergadert eens per zes weken. De data staan vermeld in de schoolkalender. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht je bij een vergadering aanwezig willen zijn om iets in te brengen, neem dan contact op met de voorzitter van de MR via mr@kindercampuszuidas.nl. De Notulen van de vergadering zijn op de site te vinden.

Contact
De MR is te bereiken via mr@kindercampuszuidas.nl. Ook kun je leden van de MR persoonlijk benaderen. Post voor de MR kun je in de brievenbus van De Kindercampus deponeren met daarop de vermelding MR.

MR leden 2017-2018
Dina Enselvoorzitter/GMR afgevaardigde
Elsbeth Beumer
Laurens Rosenmoller
Willemijn Lindeboompmr
Jan van der Smitpmr
Esther Kooistrapmr
PDF BestandNotulen MR december 2017.pdf

PDF BestandNotulen oktober 2017.pdf

PDF BestandNotulen MR-vergadering oktober 2019.pdf

PDF BestandNotulen MR 5 februari 2020.pdf

PDF BestandNotulen MR 11 maart 2020.pdf

PDF BestandNotulen MR 15 april 2020.pdf

PDF BestandNotulen MR 18 november 2020.pdf

PDF BestandNotulen 9 september 2020.pdf

Bekijk de laatste mr-notulen.

PTO

About the PTO (medezeggenschapsraad)
The PTO consists of three parents and three teachers. The three parents represent all the parents of children attending the Kindercampus. The PTO members are elected for three years.

What does a PTO?
Every primary school has a PTO which consists of parents and teachers. The PTO focusses on the KIndercampus policy and everything concerning this policy. This could be education improvement but it can also be subjects that are directly related to school like the calendar. The PTO also offers advice. In some cases the PTO is an active party in the decision making process.

The PTO meets every six weeks. You can find the dates in the schoolcalendar. Meetings are public. You’re welcome to join. Please contact the chairman beforehand.

Contact
You can contact the PTO at mr@kindercampuszuidas.nl. You can also use the mailbox outside and address your mail to MR.

MR members 2017-2018
Dina Enselchairman
Elsbeth Beumer
Laurens RosenmollerGMR representative
Willemijn Lindeboompmr
Deborah Resingpmr
Esther Kooistrapmr
PDF BestandNotulen MR o.pdf

PDF BestandNotulren december 2017.pdf

PDF BestandNotulen MR-meeting October 2019.pdf

English version to de laatste mr-notulen.

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree