Buitenschoolse opvang (BSO)

Op de Kindercampus werken we samen met verschillende aanbieders van buitenschoolse opvang.

 

Kinderrijk verzorgt opvang in ons gebouw maar er zijn ook kinderen die op school worden opgehaald voor naschoolse opvang of activiteiten bij Tante Cato, Bambini, Partou en Kidsactief.

Ongeacht waar je kinderen na schooltijd worden opgevangen, je maakt altijd directe afspraken met de opvangorganisatie.