Klassenouders

Iedere groep op De Kindercampus heeft één of twee klassenouders. Hij of zij draagt pro-actief bij aan initiatieven om de groep, ouders en school goed te laten functioneren. Klassenouders proberen om alle ouders bij de groep te betrekken.

 

Klassenouders verzorgen het contact tussen ouders van een groep onderling, tussen ouders en de leerkracht en met de directie en andere medewerkers op school. Voor persoonlijke zaken tussen ouders, leerkracht en de school kunnen ouders rechtstreeks bij de leerkracht en schoolleiding terecht.