Kosten

Onderwijs in Nederland is gratis. Kosten mogen nooit een belemmering zijn om onderwijs te volgen op de Kindercampus.

Op website van de gemeente Amsterdam, vind je wanneer en voor welke vergoedingen je in aanmerking zou kunnen komen.

 

Welke kosten komen er kijken bij het volgen van onderwijs op de Kindercampus?

 

Wat

Hoeveel

Alternatief

Vrijwillige ouderbijdrage

€40,-

Betalen met stadspas

(als je geen bijdrage kunt betalen, heeft dit nooit consequenties voor je kind)

TSO

€316,-

Scholierenvergoeding (in overleg met TSO coördinator)

Schoolreisje ( groepen 1-7)

€30,-

Als je de vrijwillige ouderbijdrage betaalt met je stadspas, dan is ook het schoolreisje betaald.

Schoolkamp (groep 8)

€100,-

In overleg met directie.