Verbindend Gezag

Bouwen aan een sterke schoolgemeenschap

Het is belangrijk voor een school dat gewerkt wordt met een en dezelfde visie op het gebied van pedagogisch handelen. Op de Kindercampus werken wij volgens de visie van Verbindend Gezag, ontwikkeld door Haim Omer. Verbindend Gezag vormt het fundament van onze onderwijspraktijk en staat centraal in de manier waarop wij met elkaar omgaan, zowel met leerlingen als met collega's. Voor meer informatie klik hier.