Ouderbetrokkenheid

Kinderen hebben baat bij een goede samenhang tussen school en thuis. Een goede relatie met ouders geeft ons namelijk meer inzicht in wat een kind nodig heeft. Wij kunnen ons onderwijs niet vormgeven zonder de hulp van ouders.

De samenwerking met ouders op school kan heel praktisch zijn. Het kan zijn in de vorm van leesouders of ouders die komen "luizen pluizen". Ook hebben we vaak ouders nodig bij onze uitstapjes. Ouders kunnen helpen in de klas bij bijvoorbeeld knutselen of kunnen uitgenodigd worden als specialist bij thema's.

 

Betrokkenheid thuis van ouders bij het leren op school levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling (en leersucces) van kinderen. Hierbij is het vooral van belang dat ouders met hun kinderen praten over thema's en ondersteunen bij schoolwerk.

Dat betekent dat school ouders goed moet informeren over het onderwijs. Leerkrachten versturen daarom regelmatig updates over wat er in de klas gebeurt en er wordt gewerkt met de Parro-app om mooie momenten in de groep te delen met ouders.

Naast groepsspecifieke informatie ontvangen ouders één keer per twee weken een oudernieuwsbrief met algemene informatie over de school.

 

Gesprekken met leerkracht/ ouder en kind

Gesprekken op school met ouder en kind vinden wij heel waardevol. We creëren daarom per jaar een aantal vaste momenten waarop deze gesprekken voor alle leerlingen plaatsvinden. Elk schooljaar start met een startgesprek. Dit gesprek is om kennis te maken met het kind en de ouder(s). Twee keer per jaar zijn er portfoliogesprekken 

 

Ouderportaal

Naast de portfolio’s hebben ouders inzicht in het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Ouders ontvangen hiervoor per mail een inlogcode. Ouders die hun inlogcode kwijt zijn kunnen contact opnemen met de directeur directie@kcza.nl

Ga naar het ouderportaal.