Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ons onderwijsteam

Carolien, Lisette, Bas, Kim K, Kim V, Eveline, Sanne, Patipado, Anja, Jan, Felice, Willemijn, Paul, Audrey en Sjors

De Kindercampus heeft dit schooljaar negen groepen. De meeste groepen zijn combinatiegroepen. De groepen 3 en 4 zijn homogene groepen. De Kindercampus valt onder stichting Openbaar onderwijs aan de Amstel.

Op basisschool De Kindercampus werken 17 leerkrachten en onderwijsondersteuners. Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. We hebben een gemêleerd team, zowel in leeftijd, mannen en vrouwen, als in ervaring. Naast de groepsleerkrachten werken er ook leerkrachten met een bijzondere taak.

We hebben een vakleerkracht gym (Maud Otten) voor twee dagen per week. 

In alle groepen wordt muziekles gegeven door Jan van der Smit, tevens onze administratief medewerker en conciërge en een vakdocent van de muziekschool Amsterdam .

Audrey Raalte is intern begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten bij het verlenen van speciale zorg aan de leerlingen en zij coördineert en bewaakt het zorgbeleid van de school.

Miriam Heijster is directeur van de Kindercampus sinds 1 augustus 2017. 

Bas van der Rande is coördinator voor vroeg en voorschoolse educatie. 

Willemijn Lindeboom is coördinator voor vroeg vreemde talenonderwijs en Internationalisering. Miriam Heijster is de directeur. 

Groepsindeling 2017-2018

madiwoedonvrij
BasBasBasBasBas1/2A
Kim VKim VKim VKim VCoen1/2B
EricaEricaEricaSanneSanne1/2C
WillemijnWillemijnWillemijnLisetteLisette1/2D
CarolienCarolienCarolienCarolienCarolien3a
CoenCoenCoenNoorNoor4a
EvelienEvelienEvelienEvelienEvelien4b
Kelly*Kelly*Kelly*Kelly*Kelly*5/6
Kim KKim KKim KKim KKim K7/8

* Kelly is vanaf december met zwangerschapsverlof en zal rond de meivakantie terug keren. Zij wordt sinds februari vervangen door Yang Shi Law en Coen.

Het team van de Kindercampus is gericht op voortdurend met elkaar en van elkaar te leren. Ons idee is  ‘als je kinderen iets wilt leren, moet je er zelf ook van leren’. Groei, dat woord staat bij ons centraal. Niet ieder voor zich, maar met elkaar. De talenten die er binnen het team zijn willen we goed inzetten. 

Our team of teachers

Foto bij Ons onderwijsteam
The Kindercampus has nine groups this school year. Most groups are combination groups. Groups 3 and 4 are homogeneous groups. The Children's Campus falls under the Public Education on the Amstel foundation.

At the De Kindercampus primary school, 17 teachers and educational support staff work. Each group has one or two permanent teachers. We have a mixed team, both in age, men and women, and in experience. In addition to the group teachers, teachers also work with a special task.

We have a specialist teacher gym (Maud Otten) for two days a week.

In all groups music lessons are given by Jan van der Smit, also our administrative assistant and janitor and a professional teacher from the music school Amsterdam.

Audrey Raalte is an internal supervisor. She supports teachers in providing special care to the pupils and coordinates and monitors the school's care policy.

Miriam Heijster has been director of the Kindercampus Zuidas since 1 August 2017.

Bas van der Rande is coordinator for early and pre-school education.

Willemijn Lindeboom is coordinator for early foreign language education and Internationalization.

Our groups, 2017-2018

GroupMonTueWedThurFri
1/2ABasBasBasBasBas
1/2BKim V.Kim V.Kim V.Kim V.Coen
1/2CEricaEricaEricaSanneSanne
1/2D WillemijnWillemijnWillemijnLisetteLisette
3aCarolienCarolienCarolienCarolienCarolien
4aCoenCoenCoenNoorNoor
4bEvelienEvelienEvelienEvelienEvelien
5/6Kelly*Kelly*Kelly*Kelly*Kelly*
7/8Kim K.Kim K.Kim K.Kim K.Kim K.

* Kelly is on maternity leave from December and will return around the May holiday. She has been replaced by Yang Shi Law and Coen since February.

The team of the Children's Campus is focused on constantly learning together and from each other. Our idea is 'if you want to teach children something, you have to learn from them'. Growth, that word is central to us. Not everyone for themselves, but with each other. We want to use the talents that are within the team.

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree