Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ons onderwijsteam

De Kindercampus heeft dit schooljaar 12 groepen. We hebben vijf groepen 1-2, drie groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, één groep 6, een 6-7 combinatie, een 7-8 combinatie en een groep 8.

De Kindercampus valt onder stichting Openbaar onderwijs aan de Amstel (OOadA).

Op basisschool De Kindercampus werken ongeveer 30 leerkrachten en onderwijsondersteuners. Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. We hebben een gemêleerd team, zowel in leeftijd, mannen en vrouwen, als in ervaring. Naast de groepsleerkrachten werken er ook leerkrachten met een bijzondere taak.

We hebben een vakleerkracht gym (Maud Otten) voor twee dagen per week.

De groepen 1-2 krijgen muziekles van door Jan van der Smit, tevens onze administratief medewerker en drama-begeleider 

Deborah Resing is intern begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten bij het verlenen van speciale zorg aan de leerlingen en zij coördineert en bewaakt het zorgbeleid van de school. Deborah is op dinsdag, woensdag en donderdag op school. Op woensdag is Joyce Gerritsen op school. Zij maakt tevens onderdeel uit van ons onderwijsondersteuningsteam als IB-er.

Jet Hilberdink is directeur van de Kindercampus.

Daniëlle Michels is onderbouwcoördinator. Zij verzorgt ook de coördinatie voor de vroeg en Voorschoolse educatie (de samenwerking tussen school en de Halve DagOpvang voor peuters). Willemijn Lindeboom is middenbouwcoördinator en Esther Kooistra is bovenbouwcoördinator.


Hans Hardeman is coördinator voor vroeg vreemde talenonderwijs en Internationalisering.

Ruth van de Vrede geeft les in de kleine klas en is intern contactpersoon.

Our team of teachers

The Kindercampus has 12 groups this school year. We have five groups 1-2, three groups 3, two groups 4, two groups 5, one group 6, a 6-7 combination, a 7-8 combination and a group 8.

The Kindercampus is part of Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA), our board.

About 30 teachers and educational support staff work at De Kindercampus primary school. Each group has one or two permanent teachers. We have a mixed team, both in age, men and women, and in experience. In addition to the group teachers, there are also teachers with a special task.

We have a specialist gym (Maud Otten) for two days a week.

The groups 1-2 receive music lessons from Jan van der Smit, also our administrative employee and drama supervisor

Deborah Resing is an internal supervisor. She supports teachers in providing special care to the students and she coordinates and monitors the care policy of the school. Deborah is at school on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. Joyce Gerritsen is at school on Wednesdays. She is also part of our educational support team as an IB.

Jet Hilberdink is principal of the Children's Kindercampus.

Daniëlle Michels is junior secondary school coordinator. She also coordinates early and pre-school education (the collaboration between school and the Half Day Care for toddlers). Willemijn Lindeboom is middle school coordinator and Esther Kooistra is senior school coordinator.

Hans Hardeman is coordinator for early foreign language education and Internationalization.

Ruth van de Vrede teaches in the so called Kleine Klas (small class) and is an internal contact person.

The team of the Kindercampus is focused on constantly learning together and from each other. Our idea is 'if you want to teach children something, you have to learn from them'. Growth, that word is central to us. Not everyone for themselves, but with each other. We want to use the talents that are within the team.

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree