Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ons onderwijsteam

Carolien, Lisette, Bas, Kim K, Kim V, Eveline, Sanne, Patipado, Anja, Jan, Felice, Willemijn, Paul, Audrey en Sjors

De Kindercampus heeft dit schooljaar 9 groepen. De meeste groepen zijn combinatiegroepen. Alleen groep 3 en 4 zijn homogene groepen. De Kindercampus valt onder stichting Openbaar onderwijs aan de Amstel.

Op basisschool De Kindercampus werken 17 leerkrachten en onderwijsondersteuners. Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. We hebben een gemêleerd team, zowel in leeftijd,
mannen en vrouwen, als in ervaring. Naast de groepsleerkrachten werken er ook leerkrachten met een bijzondere taak.

We hebben twee vakleerkrachten gym voor twee dagen per week. De kleutergroepen krijgen één keer per week gym , de overige groepen twee keer per week. Op dinsdag is Maud Otten de gymjuf en op donderdag is Sjors Lammertink de gymmeester.

Jan van der Smit geeft muziekles isn de groepen 1/2. In alle overige groepen wordt muziekles gegeven door muziekschool Amsterdam. 

Jan van der Smit is tevens onze administratief medewerker en conciërge.

We hebben extra ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met concentratie, planning en werkhouding. Ook hebben we een groep voor kinderen die extra of meer uitdaging kunnen gebruiken. Deze laatste groep is het leerlab. Deelname van kinderen aan één van beide groepen gaat altijd in overleg met de ouders. Patipado Pomper is de leerkracht van beide groepen. Het leerlab en de ondersteuningsgroep is één keer per week een middag.

Margit Bakker ondersteunt in de onderbouwgroepen bij het taalonderwijs. Zij wordt op dit moment vervangen door Laurien 

Audrey Raalte is intern begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten bij het verlenen van speciale zorg aan de leerlingen en zij coördineert en bewaakt het zorgbeleid van de school.

Dimitri Ljovin is de gastheer van het IKC. 

Miriam Heijster is de directeur. 

Groepsindeling 2017-2018

madiwoedonvrij
BasBasBasBasBas1/2A
Kim VKim VKim VKim VCoen1/2B
EricaEricaEricaSanneSanne1/2C
WillemijnWillemijnWillemijnLisetteLisette1/2D
CarolienCarolienCarolienCarolienCarolien3a
CoenCoenCoenNoorNoor4a
EvelienEvelienEvelienEvelienEvelien4b
KellyKellyKellyKellyKelly5/6
Kim KKim KKim KKim KKim K7/8

Het team van de Kindercampus is gericht op voortdurend met elkaar en van elkaar te leren. Ons idee is  ‘als je kinderen iets wilt leren, moet je er zelf ook van leren’. Groei, dat woord staat bij ons centraal. Niet ieder voor zich, maar met elkaar. De talenten die er binnen het team zijn willen we goed inzetten. 

Our team of teachers

Foto bij Ons onderwijsteam

This school year, the Children’s Campus has 9 groups. Most groups are combination groups. Only group 3 and 4 are homogeneous groups. The Children’s Campus is controlled by the foundation Openbaar onderwijs aan de Amstel.

17 teachers and educational-assistance staff work at primary school the Children’s Campus. Each group has one or two permanent teachers. We have a mixed team as to age, men and women and experience. Further to the group teachers, teachers with a special task are employed at the Children’s Campus.

We have two gymnastics teacher two days a week. The pre-schoolers have gymnastics classes  once a week, the other groups twice a week. Maud Otten is the gymnastics teacher on Tuesday, Sjors Lammertink on Thursday.

Jan van der Smit  is our administrative manager and the school’s caretaker. He also gives music lessons in groups 1/2.

Other music lessons are given by Muziekschool Amsterdam.

We provide additional support to children who have difficulty with concentration, planning and work attitude. We also have a group for children who need additional or further challenges. This is provided in the Learning Lab. Participation of children to one of the two groups always takes place in consultation with the parents. Patipado Pomper is the teacher in both groups. The Learning Lab and the support group are available once a week during one afternoon.

Margit Bakker provides assistance in language education to the lower-grade student groups. She is momentarily replaced by Laurien Witteman.
Audrey Raalte is our internal coach. She assists teachers in giving special care to students and she coordinates and monitors the school’s care policy.
Dimitri Ljovis is host of our IKC.

Miriam Heijster is our director. 

The Children’s Campus team endeavours to continuously learn together and learn from each other. Our view is that if you want to teach children something, this must teach you something too. Growth is our focal term. Not each person individually, but together. We wish to make the best possible use of all the talent available within the team.  

Our groups 2017-2018:

GroupMonTueWedThurFri
1/2ABasBasBasBasBas
1/2BKim V.Kim V.Kim V.Kim V.Coen
1/2CEricaEricaEricaSanneSanne
1/2D WillemijnWillemijnWillemijnLisetteLisette
3aCarolienCarolienCarolienCarolienCarolien
4aCoenCoenCoenNoorNoor
4bEvelienEvelienEvelienEvelienEvelien
5/6KellyKellyKellyKellyKelly
7/8Kim K.Kim K.Kim K.Kim K.Kim K.

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree