Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Kalender en openingstijden

Openingstijden school

School heeft het vijf gelijke dagen model. Elke dag begint om 8.30 en eindigt om 14.15 uur.

School gaat open om 8.15.

Van 12.00 tot 12.30 is er tussenschoolse opvang.

‚ÄčOpeningstijden Opvang/ Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf 0 - 4 jaar7.30 - 18.3051 weken per jaar (tussen Kerst en Oudjaar gesloten)
Peuteropvang 2 - 4 jaar 8.00 - 13.00 voor kinderen met VVE indicatie geldt 8.15 - 11.15 51 weken per jaar
Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar14.15 - 18.30 51 weken per jaar
Vakantie opvang 4 - 13 jaar8.15 - 18.30gedurende schoolvakanties en studiedagen
Voorschoolse opvang 4 - 13 jaar7.30 - 8.30alleen tijdens schoolweken
Foto bij Kalender en openingstijden

Schoolkalender 2019 2020

23 januari
info avond nieuwe ouders

30 en 31 januari
Geen school in verband met onderwijsstaking

5 februari
MR ( 17.30)

11 februari
info ochtend nieuwe ouders

11 februari
ouderavond over verbindend gezag

13 februari
OR ( 19.30)
Seizoensvoorstelling. Groepen 1/2 A en D, groep 3A en 7/8. 13:30u

maandag 17 februari tot en met vrijdag 28 februari
voorjaarsvakantie

4 maart
sluitingsdatum inschrijven kinderen geboren tussen september- december 2016)

11 maart
MR ( 17.30)

18 maart
Ooada studiedag ( school gesloten, kinderen vrij, BSO geopend)

19 maart
OR ( 19.30)

25 maart
Grote rekendag

2 april
Buitenlesdag

7 april
Info avond nieuwe ouders ( 20 uur)

9 april
Lentepicknick

10 april
Goede vrijdag, kinderen vrij, BSO geopend

13 april
Tweede paasdag IKC gesloten , kinderen vrij

15 april
MR ( 17.30 uur)

16 april
OR ( 19.30) en info ochtend nieuwe ouders

23 april
uitvoering 13.30 uur

24 april
Themadag, kinderen vrij, school gesloten, BSO open, start van meivakantie

27 april
koningsdag IKC gesloten 28 april- 8 mei Meivakantie school gesloten, BSO open

21 mei
Hemelvaartsdag IKC gesloten

22 mei
school gesloten, kinderen nvrij, BSO open

25 mei
Studiedag, kinderen vrij, BSO geopend

26 mei
info avond nieuwe ouders

28 mei
OR ( 19.30) info ochtend nieuwe ouders

1 juni
Tweede pinskterdag IKC gesloten

2- 5 juni
lesvrije week, school gesloten, kinderen vrij, BSO geopend

3 juni
sluitingsdatum inschrijven kinderen geboren tussen januari- april 2017

18 juni
OR ( 19.30)

24 juni
MR

29 juni
modderdag

1 juli
eindvoorstelling groep 8

2 juli
zomerfeest

3 juli
laatste schooldag, om 12 uur start de zomervakantie.

Zomervakantie:
4 juli - 16 augustus

Calendar and school hours

At Kindercampus Zuidas we work Monday to Friday with the same school hours: five- equal-days model

8.30   -  12.00    school and lunchtime

12.00 - 12.30     children play outside under supervision of pedagogical staff 

12.30 - 14.15     school

Foto bij Kalender en openingstijden

Openings hours day-care

daycare 0-4 year7.30 - 18.3051 weeks a year (closed between 24-31 dec)
playgroups 2-4 year8.00 - 13.00 children VVE indication 9.00 - 12.00 51 weeks a year
after school care 4-13 year14.15 - 18.30 51 weeks a year
holiday care 8.15 - 18.30during school holidays and seminars
pre-school care7.30 - 8.30only during school

School Calendar 2019 2020

January 23

info evening new parents

January 30 and 31
Nos chool due to a strike

February 5
MR (17.30)

February 11
info morning new parents

February 11
parents' evening about binding authority

February 13
OR (19.30)
Seasonal presentation. Groups 1/2 A and D, groups 3A and 7/8. 1:30 pm

Monday, February 17 untill Friday, February 28
Spring Break

4th of March
closing date registration children born between September-December 2016)

11 March
MR (17.30)

18th of March
Ooada study day (school closed, children free, BSO open)

March 19
OR (19.30)

March 25
Great Calculation Day

April 2
Outdoor lesson day

April 7
Info evening new parents (8 pm)

April 9
Spring picnic

April 10
Good Friday, children free, BSO open

13th of April
Easter Monday closed IKC, children free

15 of April
MR (5.30 p.m.)

April 16
OR (19.30) and info for new parents in the morning

April 23
execution 1.30 pm

April 24
Theme day, children free, school closed, BSO open, start of May holiday

April 27th
King's Day IKC closed April 28 - May 8 May holiday school closed, BSO open

21st of May
Ascension Day IKC closed

May 22nd
school closed, children free, BSO open

May 25
Study day, children free, BSO open

26 May
info evening new parents

the 28th of May
OR (19.30) info morning new parents

1 June
Second IKK pentecost dag closed

25 June
lesson-free week, school closed, children free, BSO open

June 3
closing date register children born between January-April 2017

June 18
OR (19.30)

24th of June
MR

June 29
mud day

July 1st
final presentation group 8

July 2nd
summer party

3 July
last school day, the summer holidays start at 12 noon.

Summer vacation:
July 4 - August 16

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree