Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ons profiel

Jouw kind echt zien: Talentontwikkeling en extra steun 


Wij vinden het belangrijk om je kind echt te zien en de kinderen zelf te betrekken bij hun ontwikkeling. Je zult merken dat we gericht zijn op het vinden van de juiste ingang en het stimuleren van de talenten van je kind. Wij volgen de ontwikkeling nauwgezet en hechten grote waarde aan samenwerking met ouders. Onze begeleiding van kinderen die net even wat meer begeleiding of juist meer uitdaging nodig hebben is zeer gedegen.

Opvang en onderwijs van hoog niveau. 

De Kindercampus wil zich heel duidelijk profileren op een sterke basiskwaliteit. Voor ons is voldoende niet goed genoeg. Dat houdt voor ons drie dingen in: de lat hoog, een degelijk systeem om de kwaliteit in de gaten te houden en een dynamiek binnen het team dat gericht is op voortdurend leren en ontwikkelen. Voor de vakken rekenen en taal willen we bekend staan om een uitstekend leerrendement.


Ontdekkend en onderzoekend leren

Ontdekken en onderzoeken heeft de Kindercampus hoog in het vaandel. Veel vragen stellen en zelf op zoek gaan naar antwoorden. Die ruimte bieden we volop in les- en opvangsituaties. Dit doen we niet alleen met thema’s die aansluiten op wat kinderen boeit, het is ook onze benadering in andere situaties. We leven in de 21e eeuw, een eeuw waarin innovatie heel belangrijk is. Wij gaan met de kinderen continu op zoek naar dat wat werkt of beter werkt. Wij hebben een open blik naar de wereld en we pakken de kansen die de techniek en onderzoek ons bieden.

Aanbod Nederlands en Engels

We hebben de ambitie om op jonge leeftijd kinderen Engels onderwijs te geven. Zover zijn we nog niet. We zijn gestart met Engels voor kinderen vanaf 3 jaar. We doen dat op een speelse manier met woordjes, versjes en liedjes. Uiteindelijk willen we een groter deel van les- en opvangactiviteiten in het Engels verzorgen en structureel native speakers inzetten. 

 

Foto bij Ons profiel

Our profile

Real focus on your child: development of talents and additional guidance 


We set great store by real focus on your child and involving the children in their own development. You will notice that we always intend to find the right approach and encourage your child’s capabilities. We closely follow the child’s development and recognise the importance of cooperation with parents. Children who need just that little extra guidance or in fact a greater challenge, will be thoroughly coached along the way.

Quality care and education. 

The Children’s Campus intends to stand out as an organisation of high standards. Sufficient is not adequate to us. This means three things: aim high, a solid quality-control system and dynamics within the team geared to continuous learning and development. We are known for our excellent learning efficiency for the subjects of language and maths.

Learn while discovering and exploring

The Children’s Campus gives high priority to discovering and exploring. Asking many questions and searching for answers by the child itself. There’s ample opportunity for this during
class and in care. Not only through topics that link up with the things children find fascinating, this approach is also applied to other situations. We are living in the 21st century, a century in which innovation is a key factor. Together with the children, we are constantly trying to find things that work well or will work better. We have an open mind towards the world and seize the opportunities offered by technology and research.

Dutch and English language offer

It’s our ambition to teach children English from an early age. We’re not there yet. We have started with English language classes for children from the age of 3. English is taught in a fun way using words, rhymes and songs. Eventually we intend to provide a larger part of the class and care activities in English and use native speakers on a structural basis.  

Foto bij Ons profiel

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree