Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Opvang

Jij werkt en zoekt een veilige, vertrouwde plek voor je kind. De kinderopvang van Kindercampus Zuidas biedt dit. Terwijl jij aan het werk bent, ontwikkelt je kind zich spelenderwijs. We geven je kind veel persoonlijke aandacht zodat dit gebeurt op zijn of haar eigen manier, in zijn of haar eigen tempo, passend bij zijn of haar karakter en talenten. We zorgen dat je kind zich veilig voelt en met plezier op ontdekkingstocht gaat.

Spelen is namelijk dé manier om grip te krijgen op de omgeving, zowel voor de allerkleinsten als de grotere kinderen. Daarom is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken en te spelen. Het is immers hun manier om de wereld te verkennen. Bovendien zorgen wij ervoor dat je kind plezier maakt met leeftijdsgenootjes en respectvol leert omgaan met andere kinderen.

Bij Kindercampus Zuidas kun je terecht voor kinderdagopvang (KDV) van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang (BSO) van 4 tot 12 jaar, voorschoolse opvang en peuteropvang van 2 tot 4 jaar. Vanaf drie maanden zwangerschap kun je je baby bij ons inschrijven. Vanaf acht weken is je kind welkom op een van onze vestigingen.

Zwanger?
Je bent zwanger, gefeliciteerd! Binnenkort gaat er veel veranderen: van werkend stel worden jullie ouders, vormen jullie een gezin! Nog verder weg lijkt de tijd dat je weer aan het werk gaat. Regel de kinderopvang tijdig, dan hoef je je daar geen zorgen meer over te maken en kun je onbezorgd genieten van je baby en je zwangerschapsverlof.

Als je geïnteresseerd bent in kinderopvang bij Kindercampus Zuidas, is het het beste om eerst een persoonlijke rondleiding aan te vragen, zodat je een goed beeld kunt krijgen van de locatie en kunt besluiten of het je iets lijkt voor jouw baby.

Childcare

You have a job and are trying to find a safe place for your child where it feels comfortable. The child-care centre of Children’s Campus Zuidas provides such care. While you’re at work, your child can learn and develop through play and by having fun. Your child will be given much personal attention to encourage its own individual development, at its own pace, suited to your child’s character and talents. We make sure your child feels safe and enjoys going on a journey of exploration.

Playing is the way of learning how to understand your  surroundings, whether you’re a young or older child. That’s why it’s important that children have the chance to explore and play – it’s how they find out
about the world. What’s more, we make sure your child has fun with other children their age and learns how to get on respectfully with others.

Children’s Campus Zuidas provides day care for children aged between 0 and 4, pre and after-school care for children aged between 4 and 12 and toddler care for children aged between 2 and 4. After three months of pregnancy, you may register your baby with us. Once your baby is eight weeks old, it will be welcome at one of our locations.

Pregnant?
You’re pregnant! Congratulations! There’s going to be a lot of changes very soon; the working couple will become parents, and you’ll become a family. The moment when you go back to work may seem even further away, but sorting out childcare in good time will mean there’s one less thing to worry about. You’ll be able to get on with enjoying maternity leave and your baby. If you’re interested in child care at Children’s Campus Zuidas, it will be useful to sign up for a personal tour in order to obtain a good impression of the location and decide if you should like this for your baby.

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree