Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Kosten

Opvang:

Onze tarieven zijn all-in tarieven en marktconform: je komt nooit onverwacht voor extra kosten te staan. Wat is all-in?

Bij de kinderdagopvang en peuteropvang  zijn luiers en flesvoeding inbegrepen in het opvangtarief. Natuurlijk zorgen we ook voor broodmaaltijden, vers fruit, zuivel en gezonde tussendoortjes voor uw kind. Ook wekelijkse activiteiten op het gebied van muziek, dans en creativiteit, zijn in het tarief inbegrepen. Kijk voor de huidige tarieven op https://www.kinderrijk.nl/opvang/praktisch/wat-kost-kinderopvang/.

Voor de BSO omvat het all-in tarief vers fruit, lunch op woensdag/vrijdag en bij vakantieopvang, drinken en overige tussendoortjes. Ook activiteiten en vakantie uitjes zoals een bezoek aan NEMO, de bioscoop of een museum zijn bij de prijs inbegrepen.

Wat ga jij per maand betalen?
De tarieven in de tabel onderaan deze pagina zijn de bruto uurprijzen: voor alle soorten opvang kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Wil je weten wat deze tarieven voor jou betekenen? Op de website van KinderRijk is een kostencalculator te vinden. 

Ook kun je contact opnemen met onze afdeling Klantrelaties op telefoonnummer 020 426 08 66 of via klantrelaties@kinderrijk.nl. Zij bespreken met jou de mogelijkheden en helpen je graag bij het maken van een
persoonlijke berekening. 

Onderwijs:

Vrijwillige ouderbijdrage
In de loop van een schooljaar vinden er allerlei activiteiten plaats in en om de school die niet door de overheid vergoed worden; bijv. het Sinterklaasfeest, een collectieve verzekering, Crea, spotlights, extra sport, spel en knutselmaterialen en uitstapjes. Om deze reden vraagt de OR een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De OR besteedt dit geld in nauw overleg met het team aan activiteiten voor alle, dus ook uw kinderen. Niet betalen zou dus ook voor uw kind gevolgen kunnen hebben.

De vrijwillige ouderbijdrage is 40 euro voor schooljaar 2016-2017. De ouderraad heeft een formulier met machtiging verstrekt. U kunt het geld ook overmaken aan:
OR Kindercampus Zuidas
NL07 TRIO 0391 1681 26

Graag in de omschrijving graag naam van het kind en de klas vermelden.
Klik hier voor het formulier.

Schoolreisjes
In alle groepen gaan de kinderen elk jaar op schoolreis. Alle groepen gaan één dag op reis en in groep 8 gaan ze op kamp. Hiervoor vragen wij aan de ouders jaarlijks een bedrag. Dit jaar bedroeg het schoolreisje voor groepen 1 t/m 7 25 euro. Voor volgend schooljaar bedraagt het kamp in groep 8 .......

Alle schoolreisgelden kunnen overgemaakt worden op de schoolrekening: NL24RABO0136870600 IKC Kindercampuszuidas ovv van de naam en groep van uw kind.

Tussenschoolse opvang
Voor de TSO betalen de ouders een bijdrage van €1,60 per keer. Elk jaar wordt de hoogte van het TSO bedrag door de MR van de Kindercampus gecontroleerd. Het bedrag wordt op de volgende manier berekend: Gemiddeld gaan de kinderen 36 weken naar school. 36 x 5 (dagen per week) = 180 dagen. 180 x €1,60 = € 288 per jaar. Het bedrag kan ineens worden betaald of in 10 gelijke delen op de TSO rekening: NL31RABO0192090828 tnv TSO Kindercampus Zuidas ovv de naam van uw kind en de groep.

Laag inkomen
Heb je een laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente Amsterdam jou helpen met een scholierenvergoeding. In de folder Pak je kans lees je welke extra’s de gemeente heeft en hoe je deze aan kunt vragen. Op de website: www.amsterdam.nl/scholierenvergoeding vind je extra informatie.

 

PDF Bestandfolder pak je kans.pdf

PDF Bestandformulier ouderbijdrage.pdf

PDF BestandTSO regeling 2016-2017.pdf

Fees

Childcare

Our fees are all-in rates and in line with the market: you will not be confronted with additional charges. What does all-in include?

Diapers and bottle feeding are included in the care fee of day care and toddler care. We also provide cold lunch, fresh fruit, dairy and healthy snacks for your child. Weekly activities of music, dance and creativity are also included in the fee.

The fee for after-school care includes fresh fruit, lunch on Wednesdays/Fridays and during holiday care, drinks and other snacks. Activities and holiday trips such as a visit to NEMO, the theatre or a museum are also included in the fee.  

What will you be paying on a monthly basis?

The rates (https://www.kinderrijk.nl/en/childcare/practical-information/what-are-the-fees-for-childcare/) are gross hourly rates: a child-care allowance can be applied for with regard to any type of care. Would you like to know how these rates apply to you? KinderRijk’s website has a cost calculator.

Or contact our customer-service department on telephone number 020 426 08 66 or send an e-mail to klantrelaties@kinderrijk.nl. They will discuss the options with you and are pleased to help you make a personal calculation. 

Education:

School care (12-12.30 hrs) 
The fee for schoolcare is €1,60 a day.  Annually, the PTO (medezeggenschapsraad) establish and check the contribution. It is determined as follows: Children go to school for 36 weeks a year = 180 days. 180 x €1,60 = € 288 per year. You can pay in one time or in ten equal parts: NL31RABO0192090828 TSO Kindercampus Zuidas please mention the name and group of your child.

Voluntary parental contribution
In the course of the year there are many activities/celebrations ( like: Sinterklaas, Christmas,  sporting day, several outings and of course the summerparty) for which the school receives no compensation from the government. Therefore the Parents council ask parents for a (voluntary) parental contribution for all children to be able to participate. Please note that not paying could have consequences for your child.

The contribution for 2016-2017 is 40 euro.
You can pay this contribution at:

OR Kindercampus Zuidas
NL07 TRIO 0391 1681 26

Please add the name of your child and the group in your payment.
You can also use the form. Click here for more information.

Schooltrips
Every year all groups go on a schooltrip for one day except the 8th group; they go on a four day trip. The fee for schooltrips group 1-7 for this year was € 25. The fee for the four day trip of group 8 for next year is € 100.

You can transfer schooltrip fees to: NL24RABO0136870600 IKC Kindercampuszuidas Please note the name and group of your child. 

Low income? 
When your income is low and you have little money to spend you may apply for subsidy at the municipality of Amsterdam. More information at: www.amsterdam.nl/scholierenvergoeding

PDF Bestandcontribution (ouderbijdrage).pdf

PDF BestandTSO contribution 16-17.pdf

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree