Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Kinderdagopvang 0 - 4 jaar

Kleine kinderen zijn kwetsbaar, daarom gaan we heel bewust met hen om. Enerzijds krijgen ze veel persoonlijke aandacht en anderzijds de vrijheid om te bewegen en te ontdekken. Ieder kind heeft vaste verzorgers met wie het een veilige band kan opbouwen. 

Baby's hebben een eigen slaap- en eetritme en hun eigen dagindeling. Je baby krijgt de ruimte om de wereld te verkennen op een veilige plek, waar van alles valt te ontdekken en beleven. Bij het eten en verschonen hebben we echt contact; we vertellen je baby steeds wat we gaan doen, praten zacht, moedigen het zo nodig aan en benoemen wat het onderzoekt. Zo weet je kind dat het op onze aanwezigheid kan vertrouwen en leert het zelfstandig bezig te zijn, te experimenteren en moeilijkheden te overwinnen.

Kindercampus Zuidas heeft vier verticale groepen van 0 tot 4 jaar. In een verticale groep worden per dag maximaal twaalf kinderen van negen weken tot vier jaar samen opgevangen. Baby's zijn welkom vanaf 8 weken. Ben je geïnteresseerd? Dan is het het beste om eerst een persoonlijke rondleiding aan te vragen, zodat je een goed beeld kunt krijgen van de locatie en kunt besluiten of het je iets lijkt voor jouw baby.

Foto bij Kinderdagopvang 0 - 4 jaar

Day care for ages 0 to 4

Small children are very vulnerable, which is why we are very conscious of how we treat them. They get a lot of personal attention along with the freedom to move around and explore. Each child has its own team of carers with whom they build up a safe bond.

Baby's have their own routine for sleeping and eating and therefore their own daily routines. Your baby is given the space to explore the world in a safe place where everything is there to be discovered and experienced. We have proper contact when they are being fed or changed, for instance we talk to your baby about what we’re going to do, speak softly, encourage it where necessary and name what they are looking at. Your child then knows they can rely on us being there and learns how to do things by themselves, experiments and overcomes hurdles.

Feeding times
We discuss your baby's feeding times with you. KinderRijk provides formula milk, but you can of course provide expressed milk or come to the nursery to breastfeed your baby.

Children’s Campus Zuidas has four vertical groups for ages between 0 and 4. Each day at the vertical group, a maximum of twelve children aged between nine weeks and four years old are provided care together. Babies are welcome from 8 weeks. If you’re interested, it will be useful to sign up for a personal tour in order to obtain a good impression of the location and decide if you should like this for your baby.

Foto bij Kinderdagopvang 0 - 4 jaar

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree