Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Overtuiging en visie

Kindercampus Zuidas, onderwijs en opvang in één

We hebben één missie en visie op leren en ontwikkelen. Samen werken we aan een eigentijdse, brede en kwalitatieve mix van spelen, leren en ontwikkelen. We verzorgen een uitstekende basiskwaliteit en hebben aandacht voor de complete ontwikkeling van het kind. Een doorgaande lijn in onderwijs en opvang biedt meer kansen om bij elk kind de talenten optimaal te ontwikkelen. We hebben als vertrekpunt telkens voor ogen welke doelen we samen met elk kind willen bereiken en welke aanpak we daarvoor hanteren. De samenwerking tussen school en opvang zorgt ook voor rust en regelmaat. We zorgen elke week voor een goede spreiding van werk- , speel- en leermomenten. Zo wisselen we leren, bewegen en ontspannen regelmatig af, zodat kinderen zich goed kunnen blijven concentreren. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen volop tijd om samen met een leerkracht te oefenen.  

Overtuiging en visie

Kinderen hebben een veilige en uitdagende omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dat is voor ons de basis. Wij geloven dat een brede ontwikkeling van kinderen van 0 – 13 jaar nodig is om hen voor te bereiden op de complexe maatschappij waarin ze leven en gaan leven. Daar hoort volgens ons een breed en tweetalig aanbod (Nederlands en Engels) bij. Een tweetalig aanbod moet opgebouwd worden en realisatie hiervan zal een aantal jaren in beslag nemen. Voor nu is er een Engelse groep in de opvang en wordt Engels vanaf groep 1 aangeboden.

Kinderen houden van onderzoeken, ontdekken en spelend leren. Daar is bij ons volop ruimte voor. Wij starten altijd bij de mogelijkheden en talenten van uw kind. In een uitdagende omgeving kunnen ze binnen en buiten steeds opnieuw iets nieuws ontdekken. Wij geloven ook in de meerwaarde van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs voor kind en ouder. Het is voor onderwijs en opvang verrijkend om nauw samen te werken en het biedt meer mogelijkheden voor interessante arrangementen voor je kind en meer duidelijkheid en gemak voor jou.

 

 

Foto bij Overtuiging en visie

Mission statement and vision

Children’s Campus Zuidas, care and education all-in-one place

 We have one single mission and vision of learning and development. Together we build a contemporary, wide-ranged quality mixture of play, learning and development. An excellent standard quality is provided and our focus is on the child’s complete development.

Continuation and alignment in care and education facilitates the best possible development of each child’s capacities. We consistently keep in mind the objectives we want to achieve together with the child using appropriate methods.

The cooperation between school and care also furnishes a calm and organised environment. A good balance of work, play and learning is provided every week. We make sure to provide variety in learning, movement and unwinding to help the children to keep their concentration up. Children who need additional coaching receive ample opportunity to practice together with a teacher.

 

Our vision and what we believe in

Children need a safe and challenging environment for the best possible development. This is our basic principle. Children aged between 0 and 13 need a broad development in order to prepare for the complex society they’re living in right now as well as in the future. We believe that a wide range of activities and bilingual education (Dutch and English) must be part of the package. Bilingual education is going through a setting-up process and it will take a few years before it’s in place. At present we have an English group in child care and English is offered from the level of group 1.

Children are very fond of exploring, discovering and learning while having fun. We provide plenty opportunity for such activities. We always take your child’s abilities and talents as a starting
point. In a challenging environment they will be able to discover something new all the time, both indoors and outdoors. We also believe in the added value of an integrated offer of care and education both for the child and the parent. A close cooperation enhances care and education. It provides further opportunities for interesting arrangements for your child with more transparency and convenience for you.

 

 

Foto bij Overtuiging en visie

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree