Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ons team

We hebben een gevarieerd team van pedagogische medewerkers, leerkrachten, specialisten, ondersteuners en leidinggevenden. Wat ons bindt zijn de kinderen van de Kindercampus en onze gezamenlijke visie op opvoeding, onderwijs, opvang en ontwikkeling. We hebben verschillende achtergronden en ervaringen. Veel medewerkers hebben eerst iets anders gedaan en zijn toen hun uiteindelijke opleiding gaan doen.

Iedereen op De Kindercampus kiest bewust voor werken vanuit het idee dat ontdekkend en onderzoekend leren en een breed aanbod essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. De een als leraar basisonderwijs, de ander als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang of op het kinderdagverblijf. Ook werken we met specialisten voor de naschoolse activiteiten.

Iedereen heeft een passende opleiding voor zijn of haar taak gevolgd of volgt die nog. Bij ziekte kijken we in eerste instantie of we dit intern kunnen oplossen.( De KDV en BSO werken met een vaste invalpoule. Daarnaast hebben we een eigen lijst met leerkrachten die graag bij ons invallen en kunnen we een beroep doen op De Brede Selectie (een invalpool van De Federatie openbaar onderwijs Amsterdam) of ASA uitzendbureau. Het kan voorkomen dat we een groep verdelen over andere groepen en in uitzonderlijke situaties vragen we om kinderen thuis te houden.

We hebben meerdere studiedagen per jaar. Deze staan vermeld in de kalender.  

Our team

We have a mixed team of educational staff, teachers, specialists, assisting staff and managers. The children at the Children’s Camps as well as our joint vision of education, care and development are our binding factors. We come from different backgrounds with different experience. Many staff members started out in different jobs before they enrolled in their eventual professional training. All the staff at the Children’s Campus have made a considered choice to work in this organisation based on the idea that learning through discovery and exploration and a broad educational offer are essential to the children’s development.

Whether as a primary-education teacher, as educational staff in after-school care or in child care. We also work with specialists for the after-school activities.

Every staff member has received the appropriate professional education for his or her task or is still in training. In the case of illness, we first of all try to find a solution within the location (day care and after-school care make use of a permanent team of replacement staff). Besides, we have our own team of teachers who are happy to come and fill in for an absent teacher and we can also turn to De Brede Selectie (this is a team of replacement staff of the Amsterdam public education federation) or to ASA employment agency. Occasionally a group is divided over other groups and only in exceptional situations we may ask you to keep your child at home. We have several teacher seminars each year, which are mentioned on the calendar.  

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree