Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Een dag op de Kindercampus

Foto bij Een dag op de Kindercampus

Kinderen zijn van 7.30 tot 18.30 uur welkom op Kindercampus Zuidas. Ze krijgen een gevarieerd, uitdagend dagprogramma in een vast ritme. Er is volop tijd om te leren, ontspannen en spelen. 

De allerkleinsten

De inloop op het kinderdagverblijf is vanaf 7.30 uur Bij kinderen van 6 weken tot 4 jaar bespreken we met de ouders hoe lang en vaak de kinderen op het kinderdagverblijf komen. De halve dagopvang voor peuters is open van 8 .00 – 13.00 uur. Voor kinderen met een VVE indicatie die een eigen programma volgen duurt de dag van 9.00 – 12.00 uur.

Basisschool

Vanaf 7.30 uur kunnen kinderen terecht op de voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang is van 7.30 tot 8.15. Schooltijd begint om 8.30 uur. Meestal komen de ‘gewone’ basisschoolvakken als taal, spelling, rekenen en lezen in de ochtend aan bod. In de middag staan meestal de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, kunst, expressie en thema’s centraal.  

Buitenschoolse opvang

Na 14:15 uur is er op de Kindercampus elke dag buitenschoolse opvang. Daar is professionele begeleiding en doen kinderen leuke en leerzame activiteiten die aansluiten op de thema’s die dan  spelen. De voor- en buitenschoolse opvang werken hecht  samen met school en het kinderdagverblijf, voor de kinderen is het 1 team.

Naschoolse activiteiten

Na 14:15 uur zijn er ook diverse naschoolse activiteiten op de Kindercampus waar u uw kind (ook bij de naschoolse opvang) voor op kunt geven.

Foto bij Een dag op de Kindercampus

A day at Children's Campus Zuidas

Foto bij Een dag op de Kindercampus

Children are welcome at Children’s Campus Zuidas between 7:30 and 18:30 hrs. They receive a diverse and challenging day programme with a fixed schedule. There’s ample opportunity to learn, unwind and play around.

The very little ones

Parents may drop in at day care from 7:30 hrs. For children aged 6 weeks to 4 years, we discuss with the parents how long and how often the children will be staying at the day-care centre. Half-day care for toddlers opens between 8:00 and 13:00 hrs. For children with a pre-school and early-school referral who follow their own programme, the daily opening hours are between 9:00 and 12:00 hrs.

Primary school

Children can visit pre-school care from 7:30 hrs. Pre-school care opens between 7:30 and 8:15 hrs. School hours start at 8:30 hrs. The regular primary-school subjects such as language, spelling, maths and reading are usually provided in the mornings. Subjects such as geography, history, art, expression and special topics are usually provided in the afternoons. 

After-school care

After-school care is provided at the Children’s Campus after 14:15 hrs every day. Professional coaching is available and children do educational and fun activities that link up with the current
topics. Pre and early-school care work closely together with the primary school and with the day-care centre. To the children they are one team.  

After-school activities

After 14:15 hrs, a variety of after-school activities is provided at the Children’s Campus, which you may like to enrol your child in (also in after-school care).

Foto bij Een dag op de Kindercampus

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree