Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ouderraad

de or

Doel van de Ouderraad
De ouderraad draag bij aan een leuke en goede school door ouders actief bij te de school te betrekken. Daarnaast innen ze de ouderbijdrage, die wordt gebruikt voor activiteiten en als ondersteuning van de school.

Wat doet de ouderraad 
De taken en activiteiten van de OR zijn gevarieerd. De OR zorgt voor de inning en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage en de OR ondersteunt en organiseert activiteiten en feesten door het jaar heen.

Suggesties voor verbeteringen? Laat het ons alsjeblieft weten via or@kindercampuszuidas.nl.

Taken klassenouders
Iedere groep op De Kindercampus heeft één of twee klassenouders. Hij of zij draagt pro-actief bij aan initiatieven om de groep, ouders en school goed te laten functioneren. Klassenouders proberen om alle ouders bij de groep te betrekken.

Klassenouders verzorgen het contact tussen ouders van een groep onderling, tussen ouders en de leerkracht en met de directie en andere medewerkers op school en tussen ouders en de OR. Voor persoonlijke zaken tussen ouders, leerkracht en de school kunnen ouders rechtstreeks bij de leerkracht en schoolleiding terecht.

Eliane de Haanvoorzitter
Titia Csankysecretaris
Mirjam Boutpenningmeester

Bekijk de laatste or-notulen.

Parents council

parents council
Purpose of parent council

“ To contribute to an engaging and outstanding school by means of parent participation” . Furthermore, we take care of the parental contribution used to pay for activities and trips and the financial support of the school. 

Classparents 
Each Kindercampus group has one or two “classparents” who support initiatives and link teachers, children and parents. It is their ambition to involve all parents. Classparents see to the interaction between parents, group, teacher, but sometimes also between the management, the teaching staff and the PTO.

For personal affairs between parents, teachers and the school parents may directly turn to the teacher or the management. 

Eliane de Haanchairman
Titia Csankysecretary
Mirjam Bouttreasurer

English version to de laatste or-notulen.

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender