Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Gebouw

Foto bij Gebouw

We werken in een gezond en duurzaam gebouw met buitenruimtes, dat uitnodigt om te ontdekken en te onderzoeken. Het flexibel gebruikmaken van het gebouw is mogelijk. Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen ruimte, met de mogelijkheid om een kijkje te nemen op de volgende plek. Leren gebeurt overal. Beheer, exploitatie en onderhoud van het gebouw zijn goed geregeld. De bekostiging is duidelijk en het gebouw dient als ondersteuning voor goede dienstverlening. Iedereen voelt zich welkom en weet waar hij moet zijn.

Foto bij Gebouw

Building

Foto bij Gebouw

We work in a healthy and sustainable building with outdoor space that invites children to go out and discover and explore. It’s possible to make flexible use of the building. Each age group has its own space with the possibility to take a look at the next age-group area. Learning takes place everywhere. The management, operation and maintenance of the building are well organised. The costs of the building are transparent and the building is made to serve us well. Everybody feels at home and knows his or her way around.

Foto bij Gebouw

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender